درباره ما
درباره ما
موسسه مطالعات و تحقیقاتی قفقاز، آناتولی و آسیای میانه در سال 1386 با پیشنهاد رئیس فعلی موسسه (آقای دکتر فرشبافیان) و تایید هیات رئیسه دانشگاه تبریز و با حکم ریاست وقت ( جناب آقای دکتر سور الدین) با نام مرکز مطالعات و تحقیقاتی آذربایجان شناسی و با هدف ایجاد ارتباطات فرهنگی و ادبی با دانشگاهها و مراکز علمی ، پژوهشی و فرهنگی کشورهای حوزه قفقاز، ترکیه و آسیای میانه تشکیل شد . درآغاز راه با انگیزه ایجاد زمینه برای تاسیس گروه زبان و ادبیات آذری و تالیف منابع درسی برای آن گروه شروع به کار کرد ولی پس از مدتی به دلایل مختلفی از سوی ریاست وقت دانشگاه فعالیتهای آن از سال 1390مسکوت ماند تا اینکه از اردیبهشت سال 1393 با حکم ریاست وقت دانشگاه ( جناب آقای دکتر پور محمدی ) فعالیتهای این مرکز به طور جدی پیگیری شد .
ادامه ...
اخبار

خبری یافت نشد!